educatie alimentaie sanatoasa, educatie financiar

Statutul Organizației >NGO

Drepturi si obligatiile membrilor

 

Membru al CEPEC are dreptul sa:

1. participe la luarea deciziilor CEPEC;

2. obtina informatii referitoare la activitatile CEPEC;

3. participe si sa voteze la Adunarea Generala a CEPEC;

4. paraseasca Asociatia dupa o perioada de cel putin 30 de zile de la data notificarii cererii de retragere;

5. sa atace in fata Adunarii Generale deciziile altor organisme decizionale ale Asociatiei.

Obligatiile Membrilor Asociatiei:

1.sa coopereze si sa sprijine, prin mijloacele proprii, activitatile CEPEC;

2.sa plateasca in termen cotizatia de membru si sa isi indeplineasca intocmai si celelalte obligatii rezultand din calitatea de membru al CEPEC.

3. sa respecte si sa puna in aplicare hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director.

Averea și veniturile Organizației

 

 

Administrația Organizației

 

Consiliul Director reprezinta organul executiv al CEPEC si este format din cel putin 3 si cel mult 7 membri, alesi de Adunarea Generala ordinara pentru un mandat de 2 ani: presedintele CEPEC, vicepresedinte, membri. Mandatele lor pot fi reinnnoite.

 

 In caz de vacanta, Consiliul Director procedeaza imediat la inlocuirea cu membri interimari. Inlocuirea definitiva este decisa in proxima Adunare Generala ordinara.

 

Poate fi ales in Consiliul Director orice persoana care este membru al CEPEC de cel putin 3 luni, in varsta de cel putin 21 de ani in ziua alegerii si la zi cu cotizatiile sale.

Obiective, directii strategice majore

 

  • Sa sprijine dezvoltarea de practice inovatoare in educatie si formare profesionala, urmarind cresterea calitatii procesului de educatie/instruire, a gradului de transparenta a calificarilor, precum si maximizarea impactului proceselor educative in societate;
  • Sa contribuie la cresterea gradului de integrare si incluziune a persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor aflate in situatie de risc social, pe toate planurile vietii: social, economic, profesional, cultural, familial etc;
  • Sa desfasoare activitati de lobby si advocacy in scopul promovarii si sprijinirii initiativelor regionale/nationale/internationale ce vizeaza imbunatatirea politicilor publice si dezvoltarea durabila a sectorului educational precum si accesul nediscriminatoriu la resurse ale persoanelor si institutiilor implicate.

Teritorul de activitate a organizației, sediul și filialelel organizației

 

sediul CEPEC se afla in Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 15, bl. M69, sc. 2, et. 4, ap. 54, sector 3. Durata de functionare a Asociatiei este nelimitata

DESCARCĂ STATUTUL

Scopul

asociatiei CEPEC, consta, in general, in imbunatatirea calitatii si dezvoltarea bunelor practici in educatie si formare profesionala continua in Romania, promovand activ principiile cooperarii si accesului nediscriminatoriu la resurse a diversilor factori implicati in viata socio-economica, la nivel local, regional, national si international.

Cu ce se ocupă organizația noastră?

Statut