Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale

29 iunie 2021

– Programele sunt autorizate și nu necesită participarea la un curs –

 

 

În curând, se vor desfășura programe de evaluare și certificare (A.N.C.) a competențelor profesionale pentru următoarele meserii:

 

     ► Bucătar

     ► Administrator pensiune turistică

 

 

  • Procesul de evaluare presupune susținerea unui examen cu scopul de a recunoaște cunoștințele și abilitățile profesionale pe care le-ai dobândit la locul de muncă sau în timpul liber, fără a urma un curs;

 

  • Evaluarea competențelor are loc prin furnizarea de către candidat a dovezilor de competență, care sunt interpretate de către evaluator;

 

  • Competențe necesare: abilități de scriere și citire, corecte și coerente;

 

  • Acte necesare pentru înscriere:

 

          - act de identitate;

          - ultima diplomă de studiu obținută;

          - adeverință de salariat;

     - în cazul doamnelor/domnișoarelor: certificat de naștere și certificat de căsătorie (dacă este cazul).

 

  • Probe ale evaluării: proba teoretică si proba practică;
    • Va avea loc un test scris, organizat în fascicule pe unități de competențe astfel încât, dacă un candidat nu are cunoștințe teoretice și practice pentru câteva unități de competență, acesta să poată continua evaluarea doar pentru cunoștințele deținute;
    • Testările practice se realizează în unitățile de profil, candidatul putând astfel să demonstreze abilitățile sale practice.

 

  • La finalul evaluării rezultatul poate fi competent sau nu încă competent, iar indiferent de rezultatul obținut, evaluatorul va putea face recomandări.

 

 

♦ Aspecte legislative

 

Certificatul de competențe profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului 4543/2004, care prevede:

 

(1)Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.

(2)Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
(3)Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

 

 

Pentru detalii și înscrieri - Formular de preînscriere;

                                          - [email protected];

 

 

 

ADAPT - Adaptare continuă prin dezvoltarea competențelor angajaților

Cod proiect - 135396

 

Proiect implementat de: A&C PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu ASOCIATIA CENTRUL DE EVALUARE SI PROMOVARE PRIN EDUCATIE (CEPEC.ONG) și RESUM CONSULTING S.R.L.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

educatie alimentaie sanatoasa, educatie financiar