Educație și formare în rândul adulților în UE.
Oportunități de formare profesională

22 august 2022

Conform Eurostat, la nivelul Uniunii Europene, la sfârșitul anului 2021 s-a înregistrat o creștere a participării adulților la programele de educație și formare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani. Participarea a înregistrat o creștere cu 1,7 puncte procentuale față de perioada corespunzătoare din 2020. Deși rata de participare a crescut față de 2020, nivelul înregistrat în 2021 a fost la egalitate cu nivelurile înregistrate înainte de pandemia COVID-19.

În România, rata de participare a adulților în 2021 la activități de formare profesională a fost de 4,9%, cu 3,9% mai mare față de anul precedent.

 

La nivelul UE, în 2021 procentul femeilor care au participat la programe de educație și formare (11,6%) a fost mai mare față de cel al bărbaților (10,1%), exceptând Germania, România, Cipru și Grecia. În România, procentul bărbaților care au participat la programe de educație și formare a fost de 5,2%, iar cel al femeilor a fost de 4,7%.

 

 

 

OPORTUNITĂȚI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

 

1. CURS NON-FORMAL DE COMPETENȚE DIGITALE

 

 • Durată curs: 40 de ore

 • Mod de desfășurare: ONLINE

 • ABILITĂȚI/DEPRINDERI dobândite:

  • Abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi de a o folosi într-o manieră critică şi sistematică;

  • Abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii complexe;

  • Utilizarea digitalizării pentru sprijinirea gândirii critice, a creativităţii şi a inovaţiei.

 

 • CUNOȘTINȚE dobândite:

  • Aplicațiile principale de tipul: procesor de text foi de calcul, baze de date, stocarea şi gestionarea informaţiilor;

  • Oportunitățile şi riscurile potenţiale ale internetului şi ale comunicării prin mediul electronic (e-mail, reţea);

  • Aspectele legate de validitatea şi autenticitatea informaţiilor disponibile;

  • Principiile legale şi etice în domeniul digitalizării.

 

 

2. CURS DE LUCRĂTOR ÎN PRELUCRARE CARNE, PEȘTE, LAPTE, CONSERVE - calificare nivel II

 

 • Durată curs: 360 de ore

 • COMPETENȚE SPECIFICE:

  • Comunicare și numerație;

  • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informației;

  • Comunicare în limba modernă;

  • Dezvoltare personală în scopul obținerii performanței;

  • Igiena și securitatea muncii;

  • Lucrul în echipă;

  • Organizarea la locul de muncă;

  • Satisfacerea cerințelor clienților;

  • Depozitarea materiilor prime și a produselor finite;

  • Transportul materiilor prime, semifabricatelor și a produselor finite;

  • Mărunțirea materiilor de origine vegetală și animală;

  • Separarea amestecurilor;

  • Ambalarea în industria alimentară;

  • Sacrificarea animalelor pentru carne;

  • Prelucrarea primară a cărnii și peștelui;

  • Obținerea laptelui de consum;

  • Conservarea legumelor și fructelor prin frig.

 

 

DETALII ȘI ÎNSCRIERI: [email protected]

 

 

 

 

Surse: 

Eurostat - Data Explorer (europa.eu)

Statistici EUROSTAT privind educația și formarea | EPALE (europa.eu)

Adult learning statistics - Statistics Explained (europa.eu)

Beautiful Free Images & Pictures | Unsplash

 

 

 

 

ADAPT - Adaptare continuă prin dezvoltarea competențelor angajaților (cod proiect - 135396)

 

Proiect implementat de: A&C PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu ASOCIATIA CENTRUL DE EVALUARE SI PROMOVARE PRIN EDUCATIE (CEPEC.ONG) și RESUM CONSULTING S.R.L.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

educatie alimentaie sanatoasa, educatie financiar