Digitalizarea în România și UE

13 decembrie 2021

În 2021, suma totală alocată pentru Planul de redresare și reziliență al României este de 29,1 miliarde EUR, cu un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Suma alocată componentei privind transformarea digitală este de 1 817 milioane EUR și include măsuri în mai multe domenii: serviciile publice digitale, conectivitatea digitală, securitatea cibernetică, competențele digitale, capitalul uman și utilizarea internetului.

 

În ceea ce privește competențele digitale, 56% dintre persoanele din UE au cel puțin competențe digitale elementare. Datele arată o ușoară creștere a numărului de specialiști TIC în câmpul muncii: în 2020, UE avea 8,4 milioane de specialiști TIC, față de 7,8 milioane în anul precedent. Având în vedere că 55% dintre întreprinderi au raportat dificultăți în recrutarea de specialiști TIC în 2020, această lipsă de angajați cu competențe digitale avansate este de asemenea, un factor care contribuie la încetinirea transformării digitale a întreprinderilor în multe state membre.

 

Datele indică o nevoie clară de sporire a ofertelor și a oportunităților în materie de formare pentru a atinge obiectivele Deceniului digital pentru competențe, care prevăd ca 80% din populație să dețină competențe digitale elementare și să existe 20 de milioane de specialiști TIC.

 

*Sursa: Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2021

 

România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediția din 2021 a Indicelui economiei și societății digitale (DESI). În ceea ce privește capitalul uman, România se situează pe locul 26, obținând un punctaj sub medie pentru majoritatea indicatorilor. Deși România are un număr mare de absolvenți în domeniul TIC (situându-se pe locul 4), deficitul de specialiști TIC limitează capacitatea țării de a inova și de a profita de avantajele transformării digitale. În schimb, în ceea ce privește numărul femeilor specialiste în domeniul TIC, România se situează pe locul 3.

 

Surse:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5481

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210414STO02010/transformarea-digitala-importanta-avantaje-si-politici-ue

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

 

 

OPORTUNITATE – ÎNSCRIERE CURS GRATUIT

 

În cadrul proiectului ADAPT – Adaptare continuă prin dezvoltarea competențelor angajaților, organizăm CURS NON-FORMAL DE COMPETENȚE DIGITALE.

 

 

Durată curs: 40 de ore;

 

ABILITĂȚI/DEPRINDERI dobândite:

  • Abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi de a o folosi într-o manieră critică şi sistematică;
  • Abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii complexe;
  • Utilizarea digitalizării pentru sprijinirea gândirii critice, creativităţii şi inovaţiei.

 

 

Pentru mai multe detalii și înscrieri, ne puteți scrie la adresa: [email protected].

 

 

 

ADAPT - Adaptare continuă prin dezvoltarea competențelor angajaților (cod proiect - 135396)

 

Proiect implementat de: A&C PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ SRL, în calitate de Beneficiar, împreună cu ASOCIATIA CENTRUL DE EVALUARE SI PROMOVARE PRIN EDUCATIE (CEPEC.ONG) și RESUM CONSULTING S.R.L.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

educatie alimentaie sanatoasa, educatie financiar