Consilierea profesională a adulților

13 august 2021

Consilierea profesională reprezintă, de cele mai multe ori, procesul de îmbinare într-un mod dinamic al sistemului de educaţie şi formare, cu cel al pieţei muncii.

 

Orientarea şi consilierea carierei adulţilor reprezintă modalităţi de asistenţă acordată clienţilor, cu implicaţii educaţionale, psihologice, sociale, economice, medicale, etice etc.

În cazul adulţilor, orientarea şi consilierea vizează acordarea sprijinului pentru explorarea perioadelor de tranziţie, în înţelegerea şi utilizarea resurselor de care dispun, în pregătirea pentru a face faţă schimbărilor pe parcursul vieţii.

 

Consilierea profesională utilizează o serie de instrumente specifice prin care se pot determina abilitățile unei persoane, astfel încât să găsească un loc de muncă potrivit, să își descopere interesele sau preferințele în domeniul carierei.

 

Din perspectiva politicilor pieţei muncii, consilierea profesională contribuie la:

  • sporirea calităţii resurselor umane, ceea ce implică eficienţa şi eficacitatea acestora pe piaţa muncii;
  • implicarea profesională într-o mai mare măsură în acord cu interesele, aptitudinile sau calităţile personale;
  • încurajarea mobilităţii profesionale şi teritoriale a forţei de muncă;
  • sprijinirea persoanelor în procesul de evoluție profesională.

 

Serviciile de consiliere şi orientare a adulţilor au fost descrise de Farmer (Husen, 1988), ca având următoarele funcţii:

  • furnizarea informaţiilor cu privire la oportunităţile educaţionale sau ocupaţionale, concomitent cu asistenţa acordată adulţilor pentru a utiliza informaţiile în educaţia continuă;
  • utilizarea instrumentelor de evaluare, cum ar fi: inventarele, testele, chestionarele, pentru a sprijini adulţii să coreleze interesele şi valorile cu alegerile ocupaţionale şi educaţionale viitoare;
  • furnizarea asistenţei în planificarea carierei adulţilor care învaţă;
  • consilierea acordată adulţilor pentru a face faţă problemelor personale, precum conflictele maritale, planificarea familială, asumarea rolului de părinte, adaptarea la un nou loc de muncă;
  • susţinerea drepturilor şi nevoilor adulţilor în faţa reprezentanţilor instituţiilor educaţionale;
  • recomandarea adulţilor pentru alte tipuri de servicii.

 

 

 

Consilierea şi orientarea carierei sunt necesare la toate nivelurile de vârstă, în toate domeniile de interes şi au ca obiect posibilităţile de formare şcolară şi profesională, iniţială şi continuă, pregătirea academică superioară, perspectivele actuale şi viitoare de angajare/promovare - ţinând cont de calităţile personale, interesele, capacităţile indivizilor, situaţia socială şi contextul de viaţă.

 

 

Pentru detalii despre activitățile din cadrul proiectului ADAPT – Adaptare continuă prin dezvoltarea competențelor angajaților, cod proiect - 135396, ne puteți scrie la [email protected].

educatie alimentaie sanatoasa, educatie financiar